Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

Archive for Sentyabr, 2010

Ümumi məlumat – Общая информация – General info

Sentyabr 30, 2010 By: qazax Category: Qazax İnfo, Video

***

Ümumi məlumat

***

Общая информация

***

General info

(daha&helliip;)

Tags: , , məlumat -, , , информация -, Общая

Mədinə xanım Qiyasbəyli

Sentyabr 26, 2010 By: qazax Category: Fexrlerimiz

Azərbaycanın ilk maarifpərvər qadınlarından biri, görkəmli pedaqoq və ictimai xadim M. Qiyasbəyli 1889-cu ildə Qazax rayonunun Salahlı kəndində anadan olub.

1904-cü ildə Tiflisdə «Müqəddəs Nina» rus qız məktəbini bitirib. 1906-cı ildə Salahlı kəndində ilk rus qız məktəbini açmışdır. Bu, Zaqafqaziyada ilk qız məktəbi olmuşdur. (daha&helliip;)

Tags: , , , , Mədinə xanım Qiyasbəyli, ,

Qazax qəzası (1917-ci il)

Sentyabr 22, 2010 By: qazax Category: Qazax İnfo

1917-ci ildəki Qazax qəzasının kəndləri

(daha&helliip;)

1942-ci ildə Qazax Rayonunun topoqrafik xəritəsi

Sentyabr 17, 2010 By: qazax Category: Qazax İnfo

1942-ci ildə Qazax Rayonunun topoqrafik xəritəsi

ALI MUSTAFAYEV

Sentyabr 10, 2010 By: qazax Category: Fexrlerimiz, Qehramanlar

MUSTAFAYEV ALI MUSTAFA oğlu 14 aprel 1952-ci ildə Qazax rayonunda anadan olmuşdur. 1959-cu ildə Qazaxbəyli kənd səkkizillik məktəbinə getmiş, 1969-cu ildə Daş Salahlı kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1971-1973-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1976-cı ildə hazırki Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinə daxil olur. 1981-ci ildə təhsilini başa vurub Azərbaycan Dövlət Teleradio Şirkətinin “Xəbərlər” proqramında jurnalist kimi fəaliyyətə başlayır. Cəsur jurnalist dəfələrlə qynar döyüş nöqtələrinə getmiş reportajlar hazırlamışdı. Alı bir neçə dəfə vertolyot qəzasına düşsə də, ölümün gözünə dik baxaraq Qarabağa gedər, müxtəlif döyüş bölgələrindən reportajlar hazırlayardı. (daha&helliip;)

Hacı Mahmud Əfəndi Qarani

Sentyabr 08, 2010 By: qazax Category: Qazax İnfo

Насı  Mahmud Əfəndi həzrətləri 1835-ci ildə Aslanbəyl kəndində anadan olub. Atasının adı Veysdir. Kicik yaşlannda atası dünyasını dəyişib. Soykökü  Peyğəmbərimizin dostu, Veys Əl-Qarani həzrətlərinə gedib çıxır. (daha&helliip;)