Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

Hacı Mahmud Əfəndi haqqında video

Noyabr 09, 2010 By: qazax Category: Video

(daha&helliip;)

Hacı Mahmud Əfəndi Qarani

Sentyabr 08, 2010 By: qazax Category: Qazax İnfo

Насı  Mahmud Əfəndi həzrətləri 1835-ci ildə Aslanbəyl kəndində anadan olub. Atasının adı Veysdir. Kicik yaşlannda atası dünyasını dəyişib. Soykökü  Peyğəmbərimizin dostu, Veys Əl-Qarani həzrətlərinə gedib çıxır. (daha&helliip;)