Quantcast

Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

İsmayıl Şıxlı

May 28, 2010 788 views By: qazax Category: Məşhurlar

Şıxlınski İsmayıl Qəhrəman oğlu martın 22-də Qazax rayonunun II Şıxlı kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Kosalar kəndində ibtidai məktəbi bitirib Qazax pedaqoji məktəbində təhsil almışdır (1933-1936).

Bir il Kosalar kənd orta məktəbində baş dəstə rəhbəri və müəllim işləmişdir. Sonra APİ-nin dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdır (1937-1941). Qazax rayonunun Kosalar kənd orta məktəbində dərs hissə müdiri işləmişdir (1941-1942). İkinci Dünya müharibəsi dövründə Sovet Ordusu tərkibində ön cəbhələrdə (Şimali Qafqaz, Krım, III Belorusiya cəbhəsi və Şərqi Prussiya istiqamətində Döyüşən Orduda sıravi əsgər) olmuşdur. Tərxis edildikdən sonra altı ay Kosalar kənd məktəbində tədris hissə müdiri işləmişdir (1946). APİ-nin filologiya fakültəsində aspirant (1946-1949), müəllim, baş müəllim olmuş, xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, bir müddət Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının katibi (1965-1968) kimi çalışmısdır. «Azərbaycan» jurnalında baş redaktor (1976-1978), Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının birinci katibi (1981-1987), SSRİ Yazıçılar İttifaqının katibi (1981-1987) olmuşdur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Ağsaqqallar Şurasının sədri seçilmişdir (1991). İlk mətbu əsəri «Quşlar» şeiri 1938-ci ildə «Ədəbiyyat» qəzetində dərc olunmuşdur. Ədəbi yaradıcılığa 1947-ci ildə �İnqilab və mədəniyyət» jurnalında çap etdirdiyi “Həkimin nağılı” hekayəsi ilə başlamışdır. Bundan sonra dövri mətbuatda müntəzəm çıxış edir. Əsərləri keçmiş SSRİ və xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur. İctimai işlərdə fəal çalışmış. Bakı zəhmətkeş deputatları Sovetinin deputatı (1967-1969, 1983-cü ildən bəri), Azərbaycan KP Bakı şəhər komitəsinin üzvü (1968-1970), Azərbaycan Həmkarlar Şurası rəyasət heyətinin üzvü, SSRİ Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin üzvü seçilmişdir. Xarici ölkələrlə dostluq və mədəni əlaqələr cəmiyyəti xəttilə Almaniya Demokratik Respublikasına (1976) və Almaniya Federativ Respublikasına (1982) göndərilən Sovet nümayəndə heyətinin tərkibində olmuşdur. Xidmətlərinə görə «Qırmızı əmək bayrağı» (1979), II dərəcəli �Birinci Dünya müharibəsi» (1985) ordenləri və medallarla təltif edilmişdir. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanını almışdır (1973).

1995-ci il iyulun 26-da Bakıda vəfat etmiş, Fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur.
* Jurnalist Elçin Şıxlının atasıdır.
Əsərləri

* 1.Yetər Aslanova. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1949, 36 səh.
* 2.Kerç sularında (hekayələr). Bakı: Azərnəşr, 1950, 139 səh.
* 3.Dağlar səslənir. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1951, 128 səh.
* 4.Daşkəsən (oçerk). Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1953, 44 səh.
* 5.Ayrılan yollar. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957, 260 səh.
* 6.Dəli Kür (roman). Bakı: Gənclik, 1968, 448 səh.
* 7.XVIII əsr xarici ədəbiyyat tarixi. Bakı: 1970, 150 səh. (şərikli)
* 8.Seçilmiş əsərlər (iki cilddə). I c. Bakı: Azərnəşr, 1971, 365 səh.
* 9.Seçilmiş əsərlər (iki cilddə). II c. Bakı: Azərnəşr, 1971, 444 səh.
* 10.XX əsr xarici ədəbiyyat tarixi. Bakı: Maarif, 1974, 256 səh.
* 11.Mənim rəqibim. Bakı: Gənclik, 1975, 192 səh.
* 12.Dəli Kür (roman). Bakı: Gənclik, 1977, 408 səh.
* 13.Xatirəyə dönmüş illər. Bakı: Yazıçı, 1980, 368 səh.
* 14.Dəli Kür (roman). Bakı: Yazıçı, 1982, 436 səh.
* 15.Dəli Kür (roman). Bakı: Yazıçı, 1983, 436 səh.
* 16.Məni itirməyin. Bakı: Gənclik, 1984, 364 səh.
* 17.Cəbhə yolları. Bakı: Gənclik, 1985, 188 səh.
* 18.Seçilmiş əsərləri (iki cilddə) I c. Bakı: Azərnəşr, 1986, 480 səh.
* 19.Seçilmiş əsərləri (iki cilddə). II c, Bakı: Azərnəşr, 1986, 477 səh.
* 20.Daim axtarışda (məqalələr, publisist çıxışlar). Bakı: Yazıçı, 1988, 358 səh

Leave a Reply