Quantcast

Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

Molla Pənah Vaqif

May 28, 2010 By: qazax Category: Məşhurlar

Molla Pənah Vaqif 1717-ci ildə Qazax mahalının Qıraq Salahlı kəndində anadan olmuşdur. Atası Mehdi ağa nüfuzlu adam idi. Müəllimlərindən biri də   Şəfi əfəndi olmuşdur.  (daha&helliip;)