Quantcast

Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

Ustad Aşıq Ədalət

İyun 12, 2010 798 views By: qazax Category: Aşıqlar, Məşhurlar, Qazax İnfo, Video

Ədalət Məhəmmədəli oğlu Nəsibov 1939-cu ildə Qazax rayonunda anadan olmuşdur.

Saz çalmağı atasından öyrənmişdir. Gənc yaşlarından fitri istedadı üzə çıxmış, məclislərə dəvət almışdır.

Xalq şairi Səməd Vurğun onun çalğısının vurğunu olmuş, Ədalət “Ruhani” çalanda qol götürüb oynayarmış. O, “Qaytarma”, “Baş sarıtel”, “Ruhani”, “Yanıq Kərəmi” və başqa saz havalarının bənzərsiz ifaçısıdır.

Ədalət sazı sinəsinə sıxıb çalanda əsən küləyə, çağlayan bulağa, şahə qalxıb kükrəyən dalğalara, dağ şəlaləsinə çevrilir. Məcnun kimi dəlicəsinə, Kərəm kimi yana-yana çalır, alışıb yanmaq, od olub yandırmaq istəyir, özünü unudur, sazın sehrinə dalaraq nəğməyə çevrilir. O, qeyri-adi ecazkar çalğı qabiliyyətinə malik sazəndədir.

Əməkdar incəsənət xadimidir.

Leave a Reply