Quantcast

Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

Tapdıq Əliyev

İyul 09, 2010 1. 317 views By: qazax Category: Fexrlerimiz

Əlipaşa oğlu

(1.7.1945)

Texnika elmləri doktoru (1991), professor (1992), Rusiya Su Təsərrü fatı Elmlər Akademiyasının muxbir üzvü (1992), Beynəlxalq Ekolokiya Akademiyasının müxbir üzvü (1993).

Azərbaјҹan Politexnik İnstitutunu bitirmişdir (1970). 1970-73- illərdə Azərbaycan Su Problemləri İnstitutunda kiçik el mi işçi olmuşdur. Moskvada Kostyakov adına Ümumittifaq ElmiTədqiqat Hidrotexnika Meliorasiya İnstitutunun aspiranturasında oxumuş (1974-77), 1978-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1991-ci ildə

“Əlaqəli və əlaqəsiz qruntlarda kanalların hidrodinamiki  dayanıqlılığı'” mövzusunda doktorluq dissertasiyası mudafiə etmişdir. 1979-93-cü illərdə Alekseyevski adına elmitədqiqat Su Təsərrüfatı İnistitutunda hidrotexniki tikinti şöbəsnin rəisi işləmişdir. 1993- ildən Rusiya Federasiyası Su Layihə İnstitutunun baş direktorunun muavinidir. Eyni zamanda Moskva Kommunal Təsərrufat Tikinti İnstitutunda şəhər tikintisi kafedrasının professorudur.

Rusiya xarici ölkələrdə 200-dən artıq elmi əsəri çap olunmuşdur. On monoqrafiyanın müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 20dən artıq elmlər namizədi doktoru hazırlanmışdır.

Leave a Reply