Quantcast

Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

RƏŞİD BEHBUDOV

İyul 01, 2010 By: qazax Category: Məşhurlar, Musiqi

Rəşid Məcid oğlu Behbudov (14 dekabr 1915 – 9 iyun 1989) – görkəmli Azərbaycan müğənnisi və ictimai xadim, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ Xalq artisti, SSRİ və Azərbaycan Dövlət Mükafatları laureatı. Lenin Ordeni, Qırmızı Əmək Bayrağı, Xalqlar Dostluğu ordenləri ilə təltif olunmuş, bir sıra xarici ölkələrin mükafatlarına layiq qörülmüşdur. Dağıstan xalq artisti, Gürcüstan əməkdar incəsənət xadimi fəxri adlarını almışdır.

Azərbaycan Rəşid Behbudoun vətəni kimi də tanınmışdir. Onun atası, Məcid Behbud Alı oğlu Behbudov məşhur xanəndə, Azərbaycan muğamatlarının parlaq ifaçısı olmuşdur. Məcid Behbudov  1873–cü ildə Şuşada doğulmuş-6.9.1945-ci ildə Qazaxda vəfat etmişdir. Anası, Firuzə Abbasqulu qızı Vəkilova  Qazaxlı olmuşdur.  (daha&helliip;)