Quantcast

Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

Qaçaq Kərəm

İyun 26, 2010 By: qazax Category: Fexrlerimiz, Qazax İnfo, Qehramanlar

On beş il qaçaqlıq elәyən Qaçaq Kәrəm 1860-cı ildə  Qazax qəzasının Qıraq-Kәsәmәn kəndindә anadan olmuşdur. Onun atası Molla Zal oğlu İsgəndәr kәndlilәrin һaqqını müdafiә etdiyi üçün qolları qandallanıb, Sibirә sürkün edilmişdir. Lakin sürkündən qaçaraq yenidən öz doğma diyarında at belində görünmüşdür. Molla Zal oğlu İsgәndәr öldürüldükdən sonra onun yarağını oğlu Kərәm götürmüşdür. (daha&helliip;)