Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

Qazax ~ Su Qovuşan

May 12, 2010 By: qazax Category: Video

Dilsuz Binəva Ləqəbli El Şairi

May 01, 2010 By: qazax Category: Şer

Bu sətirlərin müəllifi Dilsuz Binəva ləqəbli el şairi Qazax bazarında əl arabası sürür, yayda dondurma da satır.

Sevinclə götürüb dəftər-qələmi
Yazıram dastanın, a Qazax eli!
Şairlik elmində bütün aləmi
Səcdəyə gətirdin, a Qazax eli!

(daha&helliip;)