Quantcast

Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

Qazax qəzası (1917-ci il)

Sentyabr 22, 2010 1. 981 views By: qazax Category: Qazax İnfo

1917-ci ildəki Qazax qəzasının kəndləri

Ağköynək kənd cəmiyyəti
Ağköynək
Butairlı
Dağkəsəmən
Qarapapaq
Faxralı
***
Alekseevka kənd cəmiyyəti
Alekseevka
Zelenaya polyana
***
Göykcalı kənd cəmiyyəti
Göykcalı
***
Düz Qışlaq kənd cəmiyyəti
Aqstafalı
Düz Qışlaq
Qarahəsənli
Kelaqir
Gel-Xalfali
Xilxana
***
Dəmirçilər kənd cəmiyyəti
Abbasbəyli
Alpout
Böyük Xanlıqlar
Dəmirçilər
Cəfərli
Kiçik Xanliqlar
Taqarbəyli
Ürkməzli
Çaxmahlı
***

Daş Salahlı kənd cəmiyyəti
Daş Salahlı
Elisavetino
Elisavetino
***
Qıraq Kəsəmən kənd cəmiyyəti
Yuxarı Qıraq Kəsəmən
Aşağı Qıraq Kəsəmən
***
Poylu kənd cəmiyyəti
Karalar
Poylu
***
Tatlı kənd cəmiyyəti
Bayazetlı
Köhnə Qışlaq
Köçəsker
Tatlı
Yaradulla
***

Tatlıkənd kənd cəmiyyəti
Ahum
Tatalıkənd
***

Çaylı kənd cəmiyyəti
Hüseynbəyli
Canalı
Daş Məmmədli
Qazaxbəyli
Kosalar
Çaylı
***
Əskipara kənd cəmiyyəti
Köhnə Əskipara
Tatar Əskipara
Baqanis-Ayrum
Qızıl Hacılı
Quş-Ayrum
Məzəmli
Fərəhli
Xeyrimlı
***
Barana kənd cəmiyyəti
Balakənd
Barana
Qalaça
Qulp
***
Qaymaqlı kənd cəmiyyəti
Aslanbəyli
Qaymaqlı
Kəmərli
Məlikli
***
Kotkənd kənd cəmiyyəti
Erməni Əskipara
Boqanıs-Ayrum
Erməni Boqanıs
Cücüvənk
Kotkənd
Koşkotan
Qurumsulu
***
Pirili kənd cəmiyyəti
Qazaxlı
Peyqanlı
Pirili
***
Salahlı kənd cəmiyyəti
Yuxarı Salahlı
Aşağı Salahlı

***
Şıxlı kənd cəmiyyəti
1-ci Şıxlı
2-ci Şıxlı

***
Qaradaş kənd cəmiyyəti
Aşağı Aqdan
Acasu
Qaradaş
Kliçkənd
Kunen
Məlikend
Pipis
***

Karavansaray kənd cəmiyyəti
Yuxarı Aqdan
Armudlu
Ağgixlı
Karavansaray
Qaranlıqdərə
Girdevan
Talakənd
Xaştarak


***
Qaraqoyunlu kənd cəmiyyəti
Alaçuxlu
Gəlkənd
Göərçin
Qaraqaya
Maralica
Polad Ayrum
Salah
Çaykənd
****
Mixaylovka kənd cəmiyyəti
Mixaylovka
Yuxarı Çəmbərak
Aşağı Çəmbərək
***
Yeni Dəlican kənd cəmiyyəti
Yeni Dəlican
Qolovino

***
Köhnə Dəlican kənd cəmiyyəti
Köhnə Dəlican
Carxeç
Koşbənk
Poqoskilsə

***
Uzuntala kənd cəmiyyəti
Barxudarlı
Lalakənd
Revazlı
Sofulu
Uzuntala

***

Azaflı kənd cəmiyyəti
Ağdam
Azaflı
Əsrik-Bayramlı
1-ci Boyatlı
2-ci Boyatlı
Cirdaxan
Kövxanabəyli
Ocaqlı
***
Bozanqanlı kənd cəmiyyəti

Əlimərdanlı
Bozanqanlı
Cilovdarlı
Kirzan
Mansurlı
Səmədbəyli
***
Başkənd kənd cəmiyyəti

Başkənd
Şınıx-Ayrum
***
Qaraxanli kənd cəmiyyəti
Axberdixanlı
Kadırlı
Qaraxanlı
Xatunlı
Şərifbəyli

***
Kuşi kənd cəmiyyəti
Kuşi
***
Qulalı kənd cəmiyyəti
Qaraqaya
Qulalı
Moseskənd
Təzəkənd
Çinarlı
Coratan
***
Öksüzlü kənd cəmiyyəti
Əlıbəyli
Atamağalı
Qacalı
1-ci Mülkülü
2-ci Mülkülü
Öksüzlü

***
Toyzqala kənd cəmiyyəti
Yuxarı Qızılbulaq
Aşağı Qızılbulaq
Novur
Touzqala
Touzkənd


Leave a Reply