Quantcast

Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

Eldar Nəsibli Sibirel

Oktyabr 26, 2010 1. 746 views By: qazax Category: Şairlər və Yazıçılar

Şair Eldar Nəsibli Sibirel 2010, 11 oktyabrda Qazaxda baş verən avtomobil qəzasında  həlak olmuşdur. Mərhumun ailə üzvlərinə, yaxınlarına dərin hüzünlə baş sağlığı veririk.

Allah rəhmət eləsin!

Eldar Nəsibli Alı oğlu ( Eldar Nəsibli Sibirel ) – 18.5.1952-ci ildə Tomsk vilayəti,Baxçar rayonunda anadan olub.Orta məktəbi Qazax rayonunun İkinci Şıxlı kəndində başa vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində təhsil almışdır.(1969-1974).Həmin vaxtdan “Elm və Həyat” jurnalı redaksiyasında ədəbi işçi,baş ədəbi işçi,şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir.1984-cü ildən 1990-cı ilə qədər həmin jurnalın məsul katibi olmuşdur.1990-1995-ci illərdə “Mərhəmət”jurnalının baş redaktoru vəzifəsində çalışmışdır.”Azərbaycan” qəzetinin qərb bölgəsi- Qazax,Ağstafa,Tovuz,Gədəbəy,Daşkəsən üzrə müxbiri olmuşdur.

Şairin “Ağacların söhbəti” adlı ilk şeri 1968-ci ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində işıq üzü görüb.O vaxtdan mətbuatda lirik-epik şerleri,poemaları,publisistik yazıları ilə çıxış edir. “Salam, dan ulduzu”, “Məni səsləyən var”, “Harayla məni”, “Dünya məndən gəlib, keçir”, “Yaddaş”, “Bu da bir ömürdü ağlı,qaralı”,”Könül qəm eləmə…”,”Bura Qazaxdır, oğlum!”, “TURAN ŞƏRQİSİ” şeirlər kitablarının və yüzlərlə elmi-publisistik məqalənin müəllifidir.”Şıxlıdan düşən işıq” toplusunun tərtibçilərindən biridir.Əsərləri bir çox xalqların dillərinə tərcümə olunmuşdur.Lvov şəhərində keçirilən XII Ümumittifaq poeziya festivalında(1982) və gənc yazıçıların Moskvada keçirilən VIII Ümumittifaq müşavirəsində (1984) iştirak etmişdir.

1982-ci ildə SSRİ Yazıçılar İttifaqına üzv seçilib.

Sovet postməkanı dövründə E.Nəsiblinin şeirlərinin çapına respublika və ittifaq mətbuatlarında geniş yer ayrılıb. O həm də gözəl tərcüməçidir. Marina Svetayeva, Yevgeni Yevtuşenko, Sergey Yesenin kimi bir çox tanınmış rus şairlərinin, eləcə də görkəmli rumın şairi Mixail Emneskonun şeir və əsərlərini ana dilimizə çevirib. Xalq şairlərindən Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, ədəbiyyatşünas alimlərdən Şamil Cəmşidov, Mirəli Seyidov, Vahid Xələfov, Abbas Səmədov və başqaları E.Nəsiblinin yaradıcılığı haqda respublika, eləcə də ittifaqın qəzet və jurnallarında yüksək fikirlər söyləyiblər.

E.Nəsibli həmişə ürəyinin böyüklüyünə və istedadının gücünə arxalanıb. Bu güc, bu istedad heç vaxt onu zamanın, eləcə də kommunist rejimininin məngənəsində əyə, sındıra bilməyib. Hətta ailələri bir neçə dəfə repressiyanın qurbanı olsalar da.

Gəl


Baxdım, ömrüm boyu yoluna baxdım,

Yaş olub özümün gözümdən axdım.

Bu sənli dünyada sənsiz darıxdım,

Gəl, qara günümü bəyaz eylə, gəl.

***

Gəl, ötən günlərim hay vermir mənə,

Gələnlər gün vermir, ay vermir mənə.

Həsrətin dəryası boy vermir mənə,

Gəl, qəm dəryasını dayaz eylə, gəl.

***

Gəl ağı qaradan seçməkdən ötrü,

Qəlbimə, gözümə köçməkdən ötrü.

Həsrəti zəmi tək biçməkdən ötrü,

Gəl, mənim qolumu dəryaz eylə, gəl.

***

Gəl, gətir bir azca ötən günümdən,

Pəncərən önündə bitən günümdən.

Əlim gülüşünə yetən günümdən,

Gəl, mənə də nəzir-niyaz eylə, gəl.

***

Gəl, sənsiz Sibirel qalıbdır yalqız,

Sevgi laylası çal mənə bir ağız.

Önümü qış kəsib, arxamı payız,

Gəl, mənim ömrümü, gəl, yaz eylə, gəl.

Leave a Reply