Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

Aşıq Avdı

May 11, 2010 1. 418 views By: qazax Category: Aşıqlar, Məşhurlar

Aşıq Avdı xalq ədəbiyyatı xəzinəsinə “Avdı və Mehriban” dastanı kimi folklor nümunəsi bəxş edib, aşıqların repertuarından düşməyən “İncəgülü” saz havası yaradıb.

O, 1909-cu ildə Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndində anadan olmuşdur. Aşıqlıq dərsini dövrünün ustad sənətkarı sayılan Aşıq Sadıqdan almış, görkəmli saz-söz ustaları Mikayıl Azaflı, Dərya Məhəmməd, Hüseyn Saraclı, Əmrah Gülməmmədov, Aşıq Cəlal, Kərəm İncəli ilə dostluq etmişdir.

Bu il aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi Aşıq Avdı Qaymaqlının anadan olmasının 100 ili tamam olur. O, həmişə özünəməxsus ifa tərzi, xoş avazı ilə sevilib seçilib, toylarda, şadlıqlarda, el şənliklərində ürəkləri fəth edib.

***
Bir gün durdum çıxdım gülşən seyrinə,

Gördüm ki, bülbüllər gülə yalvarır.

Bənövşə boynunu büküb nərgizə,

Nərgiz özü şirin dilə yalvarır.

Leave a Reply